Felvételi a Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Iskolába 2014-2015

Nyomtatás

Az ökumenikus jellegű Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Iskola a 2014/2015-ös iskolai évre felvételit hirdet a 3 éves általános asszisztensi szakra . Az Erdélyi Református Egyházkerület égisze alatt működő asszisztensképző intézmény felekezeti jellegénél fogva a mai kor szellemének megfelelő egészségügyi középkádereket képez. A képzés színvonalát az orvosi egyetemen tanító oktatók biztosítják. Az intézmény az itthon maradást hirdeti, fontosnak tartja, hogy az erdélyi betegekhez ápolóik anyanyelvükön, felebaráti szeretettel szóljanak.

Beiratkozás az iskola titkárságán (Erdő utca 7/B sz.) 2014. július 9 - 17., 09-16 óra között, telefonszám: 0265- 219296.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
• eredeti érettségi oklevél és annak fénymásolata iletve igazolás a 12 osztály elvégzéséről,
• születési bizonyítvány és fénymásolata,
• eredeti konfirmációi/első áldozásról bizonyítvány és fénymásolata,
• 2 db. 3x4 cm-es fénykép,
• lelkészi ajánlás,
• családorvosi igazolás
• személyazonossági igazolvány és annak fénymásolata,
• dosszié

A beiratkozási díj: 50,00 RON.

A felvételi két részből áll:
1. kizáró jellegű interjú az iskola székhelyén (bemutatkozás, életszemlélet, motiváció) 2014. július 18.-án, 9 órakor 
2. az interjú befejezése után írásbeli tesztvizsga biológiából 2014. július 18.-án, 12 órakor

A tematika a XI. osztályos tankönyv (szerzők: Mihail Aurora, Ioana Arinis, SIGMA könyvkiadó, ISBN: 978-973-114-028-5) következő fejezeteit foglalja magába: Az idegrendszer, A csontrendszer, Az izomrendszer, Az emésztés, A légzés, A vér, A keringési rendszer, A kiválasztás.