Református Asszisztensképző Főiskola

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bentlakás

E-mail Nyomtatás

BENTLAKÁS

2010 / 2011 tanév

A bentlakási díj a szállásköltségekből és a heti négyszeri étkezés árából tevődik össze.

A bentlakók kötelesek a bentlakási díj kifizetésére legkésőbb a soron lévő hónap első étkezési napjának reggel 9 órájáig.

Az ebéd ára 7,00 lej, amelynek elfogyasztására a bentlakás konyháján 12,30 – tól kezdődően van lehetőség. Az ebéd műanyag, födeles tároló edényekben van. A névszerint megjelölt edényeket a recepción lehet átvenni, és az elfogyasztást követően ugyanitt leadni. Az edényekre 10,00 lej garanciát számolunk, melyet a tanév végén vagy a bentlakásból való kiköltözéskor az edények épségben való átadásakor visszaadunk.

Az ebéd megmelegítésére a bentlakás konyhájában mikróhullámú sütőt helyezünk el.

A bentlakási szobák három személyesek. Minden szobának saját hűtőszekrénye van. A bentlakási havi díj 130,00 lej, amely tartalmazza a szoba használatát, a rezsi költségeket valamint az ágynemű mosását. A szoba használatot annak elfoglalása és felszabadítása közötti időszak teljes egészére fizetni kell.

A bentlakási díj kifizetésének késedelmét csak előre jelzett, igazgató által láttamozott kérvény alapján fogadjuk el, indokolt esetben.

Minden bentlakónak kötelessége a bentlakás működési szabályzatának tiszteletben tartása. Amennyiben a bentlakó megsérti a működési szabályzatot, a kihágásról írásban értesítjük a bentlakót és annak családját.

Kihágásokért való bűntetések:

Napi szolgálatos kötelezettség elmulasztása. A büntetés 30,00 lej.

Cigarettázás a szobában. A büntetés 30,00 lej.

Mosatlan edények otthagyása a konyhában. A büntetés 10,00 lej.

Megromlott élelmiszer tartása a kamrában. A büntetés 15,00 lej.

A büntetéseket a következő havi bentlakási díj befizetésekor kell intézni. Ezt követően befizetésére sem haladék, sem lehetőség nincs, a bentlakásból való kizárás következik.

A bentlakásból való kizárás esetei:

1. Másodszori kihágásról való írásos értesítéssel a bentlakásból való kiköltözésre is felszólítjuk.

2. A tanári szobában való jogtalan tartózkodás.

3. A bentlakási infrastruktúra megrongálása.

4. A bentlakási díj valamint az esetleges büntetések kifizetésének elmulasztása.

5. Botrányt keltő magatartás, az egyházi értékekkel való ellentétes magatartás.

6. Áhítatról való 5 alkalommal való igazolatlan hiányzás.

7. A történelmi egyházak által el nem fogadott tanok terjesztése, hirdetése.

A bentlakásból való kiköltözésre való felszólításnak 15 naptári napon belül eleget kell tenni, mely esetben minden természetű anyagi kötelezettségeket rendezni kell.

Minden bentlakónak áldásos tanévet kíván a Bod Péter Diakóniai Központ!

 

Marosvásárhely, 2010. július 16.

 

 

You are here: Bentlakás