Református Asszisztensképző Főiskola

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Iskolatörténet Prof.Dr. Ábrám Zoltán

E-mail Nyomtatás

Iskolatörténet

A Református Asszisztensképző Iskola történetében új fejezetet hozott a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központ felépítése, melynek átadására 2000. november 25-én került sor. A központ Historia Domusából a létrehozó Csiha Kálmán püspök szavait idézem: „Látva a kolozsvári Bethlen Kata Diakóniai Központ hasznos működését, elgondolásunk az volt, hogy hasonlót építsünk Marosvásárhelyen is. Mivel ebben az időben a diktatúra idején elvett épületeinkből még semmit vissza nem kaptunk, a Diakonisszaképző Főiskola fennmaradásáért, egyben egy magyar kulturális központ kialakításáért égető szükségünk volt az épületre. Az eredeti elgondolás szerint az épület vendéglátó és konferenciázó részének jövedelme biztosítani fogja a központ fenntartását és segíteni iskoláink működését.”


 

Idővel a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központ a tudás, a hit, a szeretet és a magyar kultúra otthonává vált, az erdélyi, marosvásárhelyi egyházi szakoktatás és szeretetszolgálat fellegvára lett. Az épületben 2001 őszétől lelt otthonra a Református Asszisztensképző Iskola, amely így kedvező körülmények között folytathatta a magyar nyelvű asszisztensképzés és a továbbképzés kiteljesítése érdekében vállalt feladatát. Három osztályterem, tanári szoba, gyakorló terem állt az iskola rendelkezésére, és egyúttal egy harminc személynek otthont nyújtó bentlakás, amely a vidékről érkezők gondjain nagy mértékben segített és segít ma is. Az iskola fennállására nézve válságos helyzetet teremtett a 2004 tavaszán megjelent 721-es kormányhatározat, amely megszüntette volna a posztliceális oktatási formát, és ezáltal kérdésessé tette az iskola jövőjét. A kormányhatározatot azonban visszavonták, és végülis az új tanévet sikerült zökkenőmentesen beindítani. Az új tanév kezdetén, 2004. szeptember 3-án került sor a tanulmányi igazgatóváltásra, valamint egyéb személyzeti változtatásra, így a tanári kar többsége kicserélődött, mivel az idősebbek jelentős része nem vállalt újabb feladatokat. Ugyanakkor a szakoktatók nagy többsége a marosvásárhelyi orvosegyetem tanárai közül került ki.

A 2004/2005-ös tanévben az oktatási struktúrát a tanügyminisztérium korábbi elvárásaihoz igazítottuk, ezért az I. évfolyammal áttértünk a 2001-ben bevezetett ún. „modulrendszerre”. Az egyházi jellegű oktatás keretében bevezettük a pojmenika és diakónia tantárgyakat. Kidolgoztuk az iskola belső rendszabályzatának újabb változatát, a szükséges új szerződésmintákat, emellett egy újabb bentlakási szabályzatot. Diákjaink számára kedvezményes áru meleg ebéd biztosítását is lehetővé tettük. Megtörtént a demonstrációs terem és a titkárság szétválasztása, majd a későbbiekben a gyakorlóterem jobb felszerelése (videoprojektor, fali szemléltetőeszközök, próbababa, EKG, injekciózást gyakorló berendezés stb.), kihasználtságának javítása. Lépéseket tettünk egy időszerűbb szakmai kiadványokkal rendelkező könyvtár kialakítása érdekében. Fontos megvalósításainknak bizonyultak a tanulmányi és szociális ösztöndíjak odaítélése, közösségi és pályaválasztással kapcsolatos programok szervezése. Bár a kórházi gyakorlati díj bevezetését követően a tandíj kissé emelkedett, így is nálunk volt messze a legalacsonyabb, hiszen az iskolának otthon adó épület fenntartása az Erdélyi Református Egyházkerületre hárul, az oktatók pedig csupán minimális és jelképes óradíjért végzik a munkát. Mivel törvény szerint a posztliceális oktatás tandíjköteles, tehát egyáltalán nem támogatja az állam, az ösztöndíjak létrehozásával nemcsak a tanulmányi előmenetelt serkentjük, hanem egyúttal a szerény anyagiakkal rendelkező családokból érkező diákok gondjain is tudtunk enyhíteni.

2006 óta évről-évre sor kerül a Bod Péter Napokra, amely rendezvény nemcsak a központ, hanem az iskola diákjai és tanárai számára is ünnepi lehetőségeket nyújt. Minden évben más-más témájú szakmai pályázatok kiértékelése és díjazása, előadásokon és kiállításokon való részvétel, farsang szervezése teszi nevezetessé az eseményt. Immár hagyományosnak mondható rendezvénnyé vált továbbá a gólyabál, a karácsonyi ünnepség és nyilvánvalóan a ballagási és évzáró ünnepély. Szokássá vált az is, hogy az első éveseket tanulmányi kirándulásra vittük .

A Diakónia Keresztény Alapítványnak marosvásárhelyi fiókszervezete létrehozását követően a 2006/2007-es tanévtől diákjaink számára bevezettük az otthoni beteggondozó szolgálatot. A diákok otthoni betegápolói tevékenysége megfelelő módszertan szerint történik, együttműködve továbbá az egyes marosvásárhelyi gyülekezetekkel. Erről a munkáról ballagáskor háromnyelvű diplomát kapnak az alábbi felirattal: „Tanulmányai során részt vett az otthoni betegápolási programban, és ezáltal szakmailag felkészült betegek és idősek gondozására.„ Miután iskolánk mindhárom évfolyama áttért a a modulrendszerre, minisztériumi rendelkezés alapján 2007-től a posztliceális oktatás új rendszerben történik, ami tantárgyak átszervezésével, a féléves egyetemi oktatási rend részleges alkalmazásával járt – továbbra is posztliceális középiskolai rendszerben. Az iskolában zajló jó színvonalú szakmai tevékenység eredménye, hogy 2004-től minden ősszel maximális számú diákot sikerül beiskolázni, és egy-két kivételtől eltekintve mindnyájan általános asszisztensi diplomához jutottak. Bár az egészségügyben az elvándorlás szokásos módon magas, és végzettjeink sem mentesülnek a sokkal jobban fizetett és kecsegtetőbb szakmai kibontakozást ígérő külföldi munkavállalás alól, azért elmondhatjuk, hogy a távozók aránya jóval alacsonyabb a „megszokottnál”.

Mint aki „egy mandátum” erejéig, a 2004-2008 közötti időszakban az iskola tanulmányi igazgatója voltam, úgy értékelem, hogy a négy év alatt sikerült eleget tennünk a megújuló minisztériumi és egyházkerületi elvárásoknak, megtartottuk a színvonalat, kiteljesítettük a helyszín nyújtotta lehetőségeket, és élettel, sajátos arculattal és jelleggel töltöttük fel a diákok szakmai, szociális és közösségi életterét, nyilván a fennálló lehetőségek függvényében. Kívánom, hogy az iskola tudja megőrizni rendeltetését és sajátos jellegét, folytassa a hasznos kezdeményezéseket és hagyományokat, és mindannyiszor tudjon megújulni, mikor erre szükség adatik

 

Marosvásárhely, 2010. június 17.

Dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár,

tanulmányi igazgató 2004-2008 között

 

You are here: Home